AIR OZON. Планшет ozon


Kitesurf

CHOOSE LANGUAGE

 • English
 • Italiano
 • German
 • Français
 • Español
 • 日本語
 • 한국어
OZONE GLIDERS LTD

CHOOSE LANGUAGE

 • English
 • Italiano
 • German
 • Français
 • Español
 • Polski
 • 日本語
OZONE POWER LTD

CHOOSE LANGUAGE

 • English
 • Italiano
 • German
 • Français
 • Español
 • 日本語
OZONE POWER LTD

CHOOSE LANGUAGE

 • English
 • Italiano
 • Français
 • German
 • Español
OZONE KITES LTD

CHOOSE LANGUAGE

 • English
 • Italiano
 • Français
 • German
 • Español
OZONE KITES LTD

CHOOSE LANGUAGE

 • English
 • Italiano
 • Français
 • German
 • Español
OZONE KITESURF LTD

www.flyozone.com

AIR OZON

Koku Giderimi 

Kapalı ortamların en büyük sorunu koku giderimidir. Sağlıklı bir yaşam alanın olması için havanında temiz ve güzel kokması önemlidir. Ozon ile sigara dumanı, pis kokular, küf gibi sorunlar ve istenmeyen kokular ortadan kalkar.   detaylar »

Hava Dezenfeksiyonu

Havada bulunan mikroorganizmaların yok edilerek steril bir hava ortamı sağlanması ozon ile mümkün olmaktadır. Bu sayede kapalı alanlarda ameliyat odası sterilizasyon seviyesine ulaşmak mümkündür. Klimalarda biriken lejyoner mikroplarını da yok etmek ancak ozon uygulamasıyla mümkündür. Ayrıca her türlü kapalı mekan ortamlarındaki havada mevcut toz, sigara dumanı gibi partiküllerin yere çökertilerek havanın temizlenmesi sağlanmaktadır. detaylar »

Soğuk Hava Depoları

Soğuk hava depolarında ortamda bulunan mikroorganizmalar muhafaza edilen üründe bozulmaya sebep olmaktadır. Hava ortamında askıdaki toz tanecikleri de üzerlerinde mikrop barındırırlar. Soğuk hava depolarında Ozon uygulaması hem toz taneciklerini aşağıya çökertir hem de tüm mikrobiyal yükü düşürerek ürünlerin daha da uzun dayanmasını sağlar. Frigorofik TIR ve konteynerlerde ise ürünlerin taze halde daha uzak mesafelere taşınmasına imkan verir. detaylar »

Atık Su Arıtma

Bilinen tüm yöntemlerden daha etkili ve daha ucuz bir yöntem olan ozon kullanımı ile arıtma sonucu atık suda koku, renk, kimyasal, metal, bakteri-virüs, koi (kimyasal oksijen ihtiyacı) giderimi yoluyla deşarj parametreleri, geri kullanım ve tasarruf sağlanır. detaylar »

İçme Suyu Dezenfeksiyonu

Ozon , klorla karşılaştırıldığında en önemli avantajı kanserojen TRI-HALOMETAN ( THM ) ve haloasetik asit oluşturmamasıdır. Ozonlama ile kaynak sularının doğal özellikleri korunabiliyor. Bu yüzden dünya genelinde ozonlama tekniği kullanılmaktadır. Amerika'da 1982 yılında su dolumunda, güvenle kullanılabilir GRAS (Generally Recognized As Safe) kategorisine girmiştir. detaylar »

Yeraltı Suları Remedisyonu

Ozon kullanarak yeraltı sularına uygulanan remedisyon işlemi ile klorbenzen, fuel-oil, triklorobifenil, pentaklorofenol, piridin, kloroform, naftalin, toluen, oksilen gibi zararlı kimyasal maddelerin daha az toksik yan ürünlere ya da karbondioksit, su ve yağ asidi gibi toksik olmayan son ürünlere dönüşümleri sağlanır. detaylar »

Havuz Suyu Dezenfeksiyonu

Kullanılan havuz kimyasallarında %90 a varan tasarruf sağlar. Havuzun işletme ve ölü sezon maliyetini oldukça düşürür. Zaman ve personel tasarrufu sağlar. Düzenli test periyodunu ve maliyetini düşürür. Mantar, virüs, bakteri, küf, maya ve mikropları yok eder. Sudaki koku ve bulanıklığı giderir, yosunlaşmayı engeller. Suyu oksijen bakımından zenginleştirir. Klora göre 3125 kat daha etkili, fakat klorun aksine sağlıklı ve güvenlidir. Klordan daha güçlü olarak Cryptosporidium'a karşı tek bilinen dezenfektandır. Ayrıca ozondan, trihalometan ve haloasetik asit gibi klorlama ile ilişkili sağlığa zararlı yan ürünler de ortaya çıkmaz. İnsan vücudundaki deri, damar, kemik ve saç tahribatların sona erdirir. Mayo, havlu vb. tekstil ürünlerinin havuz suyundan kaynaklı yıpranmalarını önler. detaylar »

Su Ürünleri

Ozon su ürünlerinde su kalitesini arttırır, daha hızlı büyüme ve daha az fire elde edilir, daha sağlıklı gelişme sağlar, DO seviyelerini arttırır, yemlerdeki mikropları öldürür. Ürün işlemede Salmonella, Listeria ve E-Coli gibi bakterileri yok eder. Ürünün raf ömrünü ve nakliye mesafesini arttırır.

Tarım ve Gıda Sektörü

Klora oranla 3125 kat etkili olan Ozon (O3) 1982 yılında Amerika'da su dolumunda güvenli GRAS (Generally Recognized As Safe) kategorisine girdi. 2001 yılında Amerikan FDA (The U.S. Food and Drug Administration) ilaç ve gıda idaresi tarafından gıda işletmelerinde dezenfeksiyon elemanı olarak, gıda içeriği olarak ve de gıda ürünleri hazırlama, paketleme ve saklama aşamalarında kullanılabilir madde olarak onaylandı. 2003 yılında Amerikan NOP (National Organic Program) milli organik programı tarafından ''organik'' etiketli ürünlerin hazırlanmasında kullanılabilir maddeler listesine alındı. detaylar »

Meyve Sebzelerin Korunmasında

Ozon, meyve sebzeler için mevcut engüçlü oksidandır. Oksijen dışında atık maddesi yoktur böylece organik tarımda da kullanılabilir. Toplam mikrobiyal yük (tbc/tvc), koliform, kimyasal kalıntılar, pestisitler (tarım ilaçları), kükürt vs. meyve sebzelere ozon uygulamasıyla %99 oranına kadar azalmaktadır böylece depolama ve raf ömrü süreleri önemli oranda artmaktadır. Bu sayede uzun mesafelerde yapılan taşımalarda hem mesafeleri hem de taze kalma sürelerinı uzatmak mümkün olmaktadır. detaylar »

www.airozon.com

Ozon Nedir? - AIR OZON

Ozon üç oksijen atomundan oluşan bir kimyasal bileşiktir (O3). İki atomlu normal atmosferik oksijenin (O2) çok yüksek enerji taşıyan bir şeklidir. Böylece bu iki çeşit molekülün yapıları birbirinden aşağıdaki gibi farklıdır:

O3 oda sıcaklığında renksiz, karakteristik kokusu olan bir gazdır. (fırtınalı havalardan sonra, yüksek yerlerde veya deniz kıyısında hissedilir). İsmi Yunanca "koklamak" manasına gelen ozein'den gelir. Alman kimyacı Christian Friedrich Schönbein (1799-1868) tarafından 1840 yılında keşfedildi. Zemin seviyelerine yakın yerlerde 10 milyon hava partikülü başına bir partikül O3 (= 0.1 ppm = 200 µg/m³) konsantrasyonlarında duman şeklinde bulunur. 2000 metre yükseklikte, çok daha azalarak 0.03 - 0.04 ppm seviyelerine düşer.

Çok güçlü okside etme ve çok etkili dezenfekte etme özelliği sayesinde , dünya çapında içme suyu sağlayan arıtma tesislerinde mikrop öldürücü olarak kullanılır.

Aktif oksijen (Ozon O3) bilinen en etkili mikrop öldürücü ve koku gidericidir. Güneşin ultraviyole ışını ve yıldırım anında ortaya çıkan elektrik arkları ile oluşan ozon, dünyanın etrafında koruyucu kalkan olarak mevcuttur ve canlıları güneşin radyasyon etkisine karşı korur.

Yıldırımlar sonucu oluşan ozon, havayı temizler. Özellikle yükseltilerde ve deniz kenarlarında, taze hava kokusu diye içimize çektiğimiz, havada bu hissi yaratan, yıldırımlar sırasında meydana gelmiş olan ozondur.

Ozon(O3),oksijen(O2) molekülüne bir (O) oksijen atomunun eklenmesiyle oluşan renksiz, keskin kokulu bir gazdır.O2+O1=O3. Oksijenin yüksek enerji taşıyan, aktif bir şeklidir. Atmosferde bulunan en önemli gazlardan biridir ve dünyamızdaki biyolojik dengeyi korumaya yardımcı olur. Zararlı ışınları engeller. Asla, yanlış bilindiği gibi havamızda "kirlilik yaratan bir gaz değildir. Dünyada yaşamı mümkün kılar.

Günümüzde, ozonun birçok faydasından yararlanmak amacıyla ozon üretim teknolojileri geliştirilmiştir.

Sağlık ve iyileşme oksijensiz gerçekleşemez. İnsan gıdasız 1-2 ay, susuz 1-2 hafta fakat oksijen olmadan, ancak 5 dakika yaşayabilir. Oksijen en temel gereksinimimizdir. Birçok hastalık, ihtiyaç olan doku ve organlara yeniden yeterli oksijen sağlanmasıyla önlenebilir veya tamamen iyileştirilebilir.

Günümüzün dünyasında, sadece nefes almak, artık vücudumuza yeterli oksijeni sağlamıyor. Vücudumuz sürekli olarak, havamızdaki, suyumuzdaki ve yiyeceklerdeki toksinler tarafından kirletiliyor. Şehirlerimizdeki oksijen miktarı %21 in çok altında ve düşmeye devam ediyor. Sigara kullanımı, stres, hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme gibi durumlar da eklenince vücudumuzda toksinlerin birikimi ve oksijen eksikliği artar. Bu da kronik yorgunluğa, erken yaşlanmaya, hastalıklara ve kansere zemin hazırlar. Yeterli oksijenlenmeyi sağlamak için nefes almaktan daha fazla şey yapmak zorunda kalabiliriz.

Ozon üretim teknolojileri canlıların doku ve hücrelere ihtiyacı olan oksijeni en etkili şekilde sağlayan ve toksinleri yok eden bilinen en güçlü tedavidir.

 

Nasıl Oluşur?

İki atomlu normal atmosferik oksijenin (O2) çok yüksek enerji taşıyan bir şeklidir. Böylece bu iki çeşit molekülün yapıları birbirinden aşağıdaki gibi farklıdır;

O3 oda sıcaklığında renksiz, karakteristik kokusu olan bir gazdır. Yağmurlu, yıldırımlı, fırtınalı havalardan sonra, yüksek yerlerde veya deniz kıyısında hissedilir. Yüksek gerilim trafolarnın, yüksek gerilim hatlarının, Televizyonların ve, Fotokopi makinesi arkasında ozon kokusu hissedilebilir.

Ozon güneşin ultraviyole ışınları yada yıldırım esnasında havadan ayrışma ile doğada oluşmaktadır. Tabiat kendini negatif iyon, hidroksi radikali (plazma iyon) ve ozonla temizler, yağmur esnasında yıldırımlarla oluşan doğal bir temizleyici olan OZON emniyet bakımından kullanılan en güçlü oksitleyici, klor ve brom gibi geleneksel kimyasallara (Bunların kalıntısı ve yan etkisi vardır) nazaran yan etkisi olmayan alternatif su ve hava temizleyicisidir. Ozon kesinlikle depolanamaz yerinde üretilir ve kullanılır.

FDA (Food and Drug Administration) ve USDA (United States Department of Agriculture) tarafından onaylanmış ve gıda ile temas eden maddeler tebliğinde organik olarak sertifikalandırılmıştır.

FDA gıda katkı maddeleri yönetmeliğini değiştirerek ozonun antimikrobiyal ajan olarak kullanımına izin vermiştir. Bu değişiklik federasyon tarafından 28 Haziran 2001 yılında yayınlanmış ve et, kümes hayvanları ve diğer gıda üretimlerinde ozonun gaz halde ve su ile birlikte güvenli ve etkili bir antimikrobiyal ajan olarak kullanılabileceği belirtilmiştir.

Ozonun Genel Özellikleri ;

Aktif oksijen (Ozon O3) bilinen en etkili mikrop öldürücü ve koku gidericidir. Doğada güneşin UV ışınları veya yıldırımlar vasıtasıyla medyana gelir. Dünyanın etrafında koruyucu kalkan olarak mevcuttur ve öldürücü radyasyon etkisine karşı tüm canlıları korur.

Üç oksijen atomundan oluşan bir kimyasal bileşiktir. İki atomlu normal atmosferik oksijenin (O2) çok yüksek enerji taşıyan bir şeklidir. Böylece bu iki çeşit molekülün yapıları birbirinden farklıdır.

Ozon molekülü oksijen atomunun simetrik açılımıdır.

Özellikleri

Adı: Ozon, Triatomik oksijen, Aktif oksijenMolekül formülü: O3Bileşenleri: Oksijen AtomuMolekül ağırlığı: 48Kaynama: -111,3 CRenk: - 146 C açık mavi sıvı haldeRenk: - 220 C koyu mavi kristal haldeRenk: + C renksizKoku: 0,02 ppm den sonra keskin koku, Yarılanma ömrünü tamamladıktan sonra koku kalmaz.Sudaki çözünürlük O C derece: 0,64Yoğunluk: 2,144Yanıcılık: Yanıcı değil. Ancak Yanma olayını kuvvetle desteklerYangın ve Patlama riski: Ozon kararsız bir gazdır ve normal koşullarda oksijene ayrışır. Ancak demir, bakır, krom gibi elementlerin bulunduğu bir ortamda yüksek sıcaklıkta patlayıcı olabilir.Mak.Müsade edilir Ort.Kons.: 0,240 mg/m3. havada

Ozonun Başlıca Kullanım Alanları

 • Ortam havası temizleme
 • Suların dezenfeksiyonunda
 • Yüzme havuzlarında ozon
 • Tat, renk, bulanıklık ve koku gideriminde
 • Ağır metallerin uzaklaştırılmasında
 • Bakteri ve virüslerin dezenfeksiyonunda
 • Gıda depolamada ozon
 • Tavukçulukta ozon kullanımı
 • Marketlerde ve manavlarda ozon kullanımı
 • Kırmızı et işleme tesislerinde ozon kullanımı
 • Yemek fabrikalarında ozon kullanımı
 • Soğuk hava depolarında ozon
 • Konteynır dezenfeksiyonunda ozon kullanımı
 • Seralarda ozon kullanımı
 • Ozon gazının balık yetiştiriciliğinde kullanımı
 • Hava ile bulaşan hastalıkların gideriminde
 • Gıda endüstrisinde şişe ve yemek kaplarının dezenfeksiyonunda
 • Soğuk hava depolarında
 • Veterinerlik ve hayvancılıkta enfeksiyon giderilmesinde
 • Aflatoksin arındırılmasında
 • Gıda ve havada kükürt giderilmesinde
 • Klima sistemlerinde
 • İnsan kanında bulunan virüs gideriminde
 • Zayıflamada
 • Cilt hastalıklarında
 • Virüslerin sebep olduğu hastalıklarda
 • Dolaşım bozukluklarında
 • Kronik yorgunlukta
 • Akne, sedef dirençli mantar gibi cilt hastalıklarında
 • Migren ve multipl skleroz gibi nörolojik hastalıklarda
 • Zor iyileşen enfekte yaralarda
 • Hastane,hava alanı,otel,hamam gibi klimalı sistemi olan yerlerde
 • Havalandırma, boyler, soğutma kuleleri, nemlendirme sistemlerinde ölümle sonuçlanan LEJYONER hastalığının yok edilmesinde vb.

 

 

www.airozon.com

Kitesurf

CHOOSE LANGUAGE

 • English
 • Italiano
 • German
 • Français
 • Español
 • 日本語
 • 한국어
OZONE GLIDERS LTD

CHOOSE LANGUAGE

 • English
 • Italiano
 • German
 • Français
 • Español
 • Polski
 • 日本語
OZONE POWER LTD

CHOOSE LANGUAGE

 • English
 • Italiano
 • German
 • Français
 • Español
 • 日本語
OZONE POWER LTD

CHOOSE LANGUAGE

 • English
 • Italiano
 • Français
 • German
 • Español
OZONE KITES LTD

CHOOSE LANGUAGE

 • English
 • Italiano
 • Français
 • German
 • Español
OZONE KITES LTD

CHOOSE LANGUAGE

 • English
 • Italiano
 • Français
 • German
 • Español
OZONE KITESURF LTD

flyozone.com


Смотрите также